Motiv fra Rødeplassen sommeren 2014.Begynn med russisk

i januar 2015

Les mer …

Påmelding …

Russisk i 2015

item11

Kurs for

‐ nybegynnere;
‐ elementærnivå;
‐ grunnivå;
‐ mellomnivåer;
‐ høye nivåer.

Semesterstart januar 2015