Motiv fra Rødeplassen sommeren 2014.Russisk fra scratch.

Nytt kurs
fra 13. april

Les mer …

Påmelding …

Russisk i 2015

item6

Kurs for alle nivå

‐ nybegynner,
‐ mellomnivå 
- høye nivå.

Semesterstart januar 2015

Nye sertifiseringstester (eksamen) i russisk som fremmedspråk 19. og 20 juni 2015.
Du kan melde deg opp her.

Eller lese mer om sertifiseringstestene her.